áo phi công in English – Vietnamese-English Dictionary

Và các phi công, mặc áo blouson dak xuyên qua những đám mây, bồng bềnh giữa các vì sao.

And the pilots, in their leather jackets, pass through the clouds, float amid the stars.

Literature

24 tháng 5 – Josef Kiss, phi công “át” đứng thứ năm của Áo-Hung, bị bắn hạ trong một trận không chiến.

May 24 József Kiss, Austria-Hungary’s fifth-highest-scoring ace, is shot down in combat.

WikiMatrix

Năm 1956, bà làm việc cho Liên đoàn Công nhân Quần áo Nam Phi (SACWU), nơi bà trở thành lãnh đạo nữ đầu tiên của một liên minh Nam Phi toàn nam.

In 1956, she worked on the South African Clothing Workers Union (SACWU) where she became the first woman leader of an all-male South African union.

WikiMatrix

Tôi làm chứng rằng sự cứu rỗi là ở trong Đấng Ky Tô và những người đã tuân giữ các giao ước của họ đều sẽ “có một sự hiểu biết hoàn toàn về niềm vui và sự ngay chính của họ, và sẽ được khoác lên mình sự tinh khiết, phải, bằng chiếc áo công minh” (2 Nê Phi 9:14).

I testify that salvation is in Christ and that those who have kept their covenants will “have a perfect knowledge of their enjoyment, and their righteousness, being clothed with purity, yea, even with the robe of righteousness” (2 Nephi 9:14).

LDS

Găng tay óng ánh độc đáo của anh ấy, áo kiểu quân phục, ôm sát người và kính của phi công đã nhãn hiệu, như đã được luôn thay đổi của anh ấy, bề ngoài thay đổi bằng phẫu thuật .

His single sequined glove, tight, military-style jacket and aviator sunglasses were trademarks, as was his ever-changing, surgically altered appearance .

EVBNews

Phi công mặc mũ bảo hiểm, áo khoác da và bộ quần áo bay khi trên cuộc diễu hành và trong khi làm nhiệm vụ bay trong không khí quốc phòng nhân sự mặc cùng một nhiệm vụ ăn mặc đồng phục của họ lực lượng mặt đất đối tác nhưng với không quân xanh biên giới trên mũ.

Pilots wear helmets and flight suits when on parade and when in flight duty while air defense personnel wear the same duty dress uniforms as their ground forces counterparts but with air force blue borders on the caps.

WikiMatrix

Những kẻ tấn công đã được mô tả là người châu Phi, được trang bị Kalashnikov và thắt lưng lựu đạn và mặc quần áo thông thường và trùm mặt balaclava.

The attackers were described as African, armed with Kalashnikov rifles and grenade belts and dressed in casual clothes and balaclavas.

WikiMatrix

Các chủ đề được đề cập bao gồm, “định nghĩa máy bay, phi công, đường bay trên không, thực phẩm, quần áo, kim loại, sản xuất kim loại, gương và cách sử dụng chúng trong các cuộc chiến tranh, các loại máy móc và yantra, nhữg loại máy bay như ‘mantrik’, ‘tantrik’, và ‘kritak’” và bốn máy bay được gọi là Shakuna, Sundara, Rukma, và Tripura được mô tả chi tiết hơn.

The topics covered include, “definition of an airplane, a pilot, aerial routes, food, clothing, metals, metal production, mirrors and their uses in wars, varieties of machinery and yantras, planes like ‘mantrik’, ‘tantrik’, and ‘kritak’” and four planes called Shakuna, Sundara, Rukma, and Tripura are described in greater detail.

WikiMatrix

Điều đó dẫn đến tổ chức Goodwill ở Virgina, và đưa nó trở thành một ngành công nghiệp lớn hơn, mà ở đó, tại thời điểm đó, đang ủng hộ hàng triệu tấn quần áo cũ cho Châu Phi và Châu Á.

That this traveled into the Goodwill in Virginia, and moved its way into the larger industry, which at that point was giving millions of tons of secondhand clothing to Africa and Asia.

ted2019

Với “áo dài trắng” tượng-trưng mặc trên người, họ sẽ là thành phần khởi đầu cho “đất mới” hầu cho ngay buổi ban đầu đó “sẽ có sự công-bình ăn-ở” trên đất (II Phi-e-rơ 3:13).

(Revelation 7:17) They, in their symbolic “white robes,” will be the initial part of the “new earth,” so that in it, from its very start, “righteousness is to dwell.” —2 Peter 3:13.

jw2019

Trong trường hợp này, áo khoát trải qua chín cách đo lường khác từ máy bay điều khiển này, độ cao, lệch hướng, xoay vòng và định hướng và quay đầu, điều này cải thiện khả năng của phi công để lái máy bay đó.

So in this case, the vest is streaming nine different measures from this quadcopter, so pitch and yaw and roll and orientation and heading, and that improves this pilot’s ability to fly it.

ted2019

Phi công phải trải qua việc huấn luyện trong các buồng mô phỏng độ cao để thích nghi với sự khắc nghiệt khi hoạt động trong không khí loãng của tầng bình lưu mà không mặc bộ quần áo áp suất.

Pilots underwent altitude chamber training to harden them against the rigors of operating in the thin air of the stratosphere without a pressure suit.

WikiMatrix

Hans-Ulrich Rudel, một phi công Stuka hàng đầu trong chiến tranh, kể về hai cuộc gặp trong đó Göring ăn vận những bộ trang phục kỳ dị: lần đầu là một bộ quần áo đi săn thời trung cổ khi ông thực hành bắn cung với bác sĩ của mình; và lần hai là một cái áo toga màu đỏ buộc lại bằng một cái móc (clasp) vàng cùng việc hút thuộc bằng một cái tẩu to bất thường.

Hans-Ulrich Rudel, the top Stuka pilot of the war, recalled twice meeting Göring dressed in outlandish costumes: first, a medieval hunting costume, practicing archery with his doctor; and second, dressed in a red toga fastened with a golden clasp, smoking an unusually large pipe.

WikiMatrix

Tôi tận dụng từng khoảnh khắc ra trường dạy bay đó nơi mà vượt ra khỏi phạm vi tôi cảm thấy dễ chịu tất cả những cậu trai trẻ này đều muốn trở thành phi công cho hãng Qantas, bạn biết rồi đấy, với những thứ đeo trên người, đầu tiên là lớp băng định hình quanh cơ thể rồi khung niềng bằng thép, bộ áo liền quần thùng thình túi thuốc và bộ thông tiểu và cả tướng đi cà nhắc, Họ từng nhìn tôi và nghĩ rằng,

And I spent every moment I could out at that flying school, way out of my comfort zone, all these young guys that wanted to be Qantas pilots, you know, and little old hop- along me in first my plaster cast, and then my steel brace, my baggy overalls, my bag of medication and catheters and my limp, and they used to look at me and think,

QED

Source: https://thoitrangviet247.com
Category: Áo

5/5 - (1 bình chọn)

Bài viết liên quan

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận