Mỗi lần bạn sử dụng hoặc truy cập website Thoitrangviet247.com, bạn bắt buộc đồng ý với các Quy định đề ra về điều khoản sử dụng, và các bản sửa đổi của chúng tôi mà không cần thông báo tới bạn.

Bên cạnh đó, nếu bạn sử dụng một trong số dịch vụ cụ thể trên hoặc thông qua website thoitrangviet247 này, bạn bắt buộc phải tuân thủ theo các quy tắc hoặc hướng dẫn áp dụng với những dịch vụ đó, được thống nhất với hoặc tham chiếu tới Quy định hoặc quản trị viên. Mời bạn tham khảo Điều khoản sử dụng của chúng tôi và nắm rõ những liên quan chặt chẽ tới Quy định này:

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG – Thoitrangviet247.com

Về Blog chia sẽ xu hướng thời trang mới nhất hiện nay: https://thoitrangviet247.com/

1. Dịch vụ của chúng tôi cung cấp

Website thoitrangviet247 và các dịch vụ do chúng tôi cung cấp cho bạn “NHƯ ĐANG CÓ” . Bạn đồng ý rằng chủ nhân của website này có toàn quyền và có thể, vào bất kỳ lúc nào, không cần thông báo cho bạn, chỉnh sửa hoặc chấm dứt dịch vụ hoặc xóa bỏ dữ liệu bạn cung cấp, dù là tạm thời hay vĩnh viễn. Chúng tôi không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với việc xóa bỏ, không lưu trữ, cung cấp bất cứ dữ liệu hoặc thông tin nào.

2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của bạn khi đăng ký

Để sử dụng các dịch vụ trên thoitrangviet247.com này, bạn phải đăng ký, đồng ý với tất cả những thông tin thực khi được yêu cầu và tối thiểu bạn phải trên hoặc đang mười ba (13) tuổi. Khi đăng ký, bạn sẽ phải hoàn toàn đồng ý với Điều khoản sử dụng và văn bản này. Nó sẽ luôn nằm ở đây cho bạn tham khảo, và điều khoản sử dụng này có thể sẽ được chúng tôi điều chỉnh một lúc nào đó.

3. Chính sách bảo mật riêng tư – Quy định bảo mật

Tất cả các dữ liệu mà bạn đăng ký và các thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập tùy thuộc vào các điều khoản của Chính sách Bảo vệ riêng tư (hay còn gọi là quy định bảo mật)

4. Đăng ký và mật khẩu

Các vấn đề về việc đắng ký thông tin, đặc biệt là mật khẩu, bạn sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và tuyệt đối giữ bí mật cho những lần sử dụng thông qua việc truy cập – đăng nhập vào website. Bạn có thể thông báo ngay trực tiếp với chúng tôi khi phát hiện bất cứ một hành vi nào đến việc sử dụng đăng ký, tên đăng nhập hay là mật khẩu sử dụng của bạn mà không được bạn cho phép sử dụng.

5. Hành vi sử dụng của bạn

Các bạn ghi nhận rằng toàn bộ tin tức hoặc thông tin thuộc bất cứ dạng nào, cho dù tài liệu, ứng dụng, mã, nhạc hoặc thanh âm, ảnh hoặc hình ảnh, video hay những vật liệu khác (thông tin), được đưa rộng hoặc cho từng cá nhân, sẽ triệt để thuộc nghĩa vụ của người phân phối thông tin đó, hoặc người có tài khoản khách hàng bị dùng. Bạn thừa nhận rằng trang web của bọn tôi có khả năng đưa bạn đến thông tin nhiều khả năng không thích hợp hoặc phản cảm. Bọn tôi không nhận trách nhiệm với bạn trong bất kể hình thức nào về chuyện thông tin của website hay bất kỳ tổn thất hoặc lỗi nào.

Lúc dùng trang web này và các giải pháp được đưa, bạn triệt để không phủ nhận rằng chúng ta sẻ không:

  • Phân phối bất cứ thông tin hoặc thi hành bất cứ hành động nào được xem là không phù hợp, phi pháp, dằn mặt, có tài năng phương hại, dùng nhiều, lăng mạ, nói xấu, bóp méo, kích thích, gây sự, gợi tình … Với mục tiêu dính líu vào hoặc làm gián đoạn trang web này và dịch vụ được đưa, bị nhiễm virus hay những định tuyến có tài năng xóa hoặc tàn phá hay sai phạm luật france vùng đất, đất nước hoặc toàn cầu.
  • Phân phối hoặc dùng trang web này và bất cứ thông tin hoặc giải pháp nào vào mục tiêu giao dịch, hoặc theo cách có liên can tới thư rác, thư dâu chuyền, truyền tiêu , hoặc bất cứ dạng quảng bá nào khác nếu thiếu hẳn sự đồng thuận từ trước bằng tài liệu của bọn tôi ;
  • Phân phối bất kỳ thông tin nào làm gia tăng nghĩa vụ dân sự hoặc hình sự của bọn tôi, hoặc gồm hoặc được coi là sai phạm luật france vùng đất, đất nước hoặc toàn cầu, gồm có song không chỉ giới hạn trong bản quyền, nhãn hàng hoặc bí mật giao dịch.

6. Cung cấp Nội dung trên website này

Với việc phân phối thông tin cho bọn tôi:

Bạn đồng thuận trao cho thoitrangviet247 toàn quyền và phép (gồm cả các quyền về tinh thần hay những quyền thiết yếu khác) dùng, bày trí, trình bày, điều chỉnh, khiến hợp lý, phát hành, phân phối, đẩy nhanh, dịch và tạo nên các bản sao hoặc các tổ hợp liên quan khác, một phần hoặc tất cả, trên toàn thế giới mà không yêu cầu tiền công. Sự thông qua này được sử dụng cho với bất kì dạng thức, công cụ, kỹ thuật nào được công nhận hoặc gia tăng thời gian sau.

Bạn đảm bảo rằng bạn có tổng cộng các quyền nguyên tắc luật pháp, tinh thần và các quyền khác thiết yếu để cấp giấy phép cho bọn tôi theo khoản mục được quy chế trong mục này.

Bạn thú nhận và không phủ nhận rằng chúng tôi sẽ được cấp quyền (tuy nhiên không có trách nhiệm), khước từ phát hành hoặc không chọn, hoặc ngăn truy cập tới bất cứ thông tin nào bạn phân phối vào bất kỳ thời điểm nào, với bất kì nguyên nhân nào, có hoặc thiếu hẳn công bố.

7. Các dịch vụ liên qan của bên thứ ba

Các bên thứ ba có khả năng lăng xê hoặc phân phối sản phẩm và dịch vụ trên hoặc phê duyệt trang web này. Bọn tôi không nhận trách nhiệm với bất kỳ phương thức nào cho bất kể mua bán hoặc giao tiếp nào giữa bạn và các bên thứ ba.

8. Điều khoản về bồi thường

Bạn đảm bảo an toàn cho chúng tôi và các bên có ảnh hưởng trước bất kì kiện cáo hoặc thỉnh cầu nguyên tắc luật pháp nào, gồm cả các khoản án phí phù hợp, nhiều khả năng do một bên thứ ba khiếu tố, tạo nên bởi hoặc nảy sinh từ hành động của bạn hoặc việc bạn gắn kết với trang web này, việc bạn phân phối thông tin, hành động sai phạm của bạn với quy chế dùng hay bất kì sai phạm nào khác đối với những quyền của một cá nhân hoặc một bên nào khác.

9. Tuyên bố từ bỏ nghĩa vụ

Một số điều khoản pháp lý có thể không cho phép từ bỏ những bảo đảm mặc nhiên và sự từ chối bảo đảm trên chỉ không áp dụng cho bạn trong các trường hợp có liên quan đến các bảo đảm mặc nhiên đó.

 

Bạn hiểu và không phủ nhận rằng việc bạn dùng trang web này và bất kỳ dịch vụ nào hoặc các thông tin nào được đưa trong đó ( service ) đều thuộc phạm trù nguy cơ riêng của bạn. Nó mang đến cho bạn như hiện có và chúng tôi khước từ mọi bảo đảm thuộc bất cứ dạng nào, được ngụ ý hoặc thông báo, bao gồm tất cả, không chỉ giới hạn trong các bảo hành về kết quả bán sản phẩm, sự hợp với một mục tiêu rõ ràng nào đó, và sự không sai phạm.

Thoitrangviet247.com không đảm bảo, dù ngụ ý hay công bố, rằng mỗi dịch vụ không bị đứt quãng, không có các lỗi, virus, đúng giờ, ổn định, chuẩn xác, an toàn hay bất cứ thông tin nào là ổn định cho bạn lúc download. Bạn hiểu và không phủ nhận rằng tất cả bọn tôi và những bên vào cuộc đáp ứng dịch vụ đều không phân phối những giải đáp chuyên môn cao thuộc bất cứ dạng nào và việc dùng những lời tham mưu đó hoặc bất cứ dữ liệu nào khác đều thuộc vào lựa chọn riêng của bạn, với tất cả các điểm nguy cơ của chúng và không thuộc nghĩa vụ của chúng tôi.

Vài vấn đề về điều khoản nguyên tắc luật pháp có khả năng không cho phép tiếp tục nữa những đảm bảo cứ vô tư và sự khước từ cam kết trên chỉ không sử dụng cho bạn trong các tình huống liên quan đến các cam kết cứ vô tư đó.

10. Pháp lý và giới hạn trách nhiệm

Chúng tôi sẽ hoàn toàn không chịu bất cứ trách nhiệm và không có nghĩa vụ trước những tổn thất nào, dù là trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, lôgíc hoặc điển hình về lợi nhuận, tín nhiệm, sử dụng dữ liệu hoặc các mất mát vô hình khác (kể cả cho dù chúng tôi đã được tham mưu về có thể xảy đến các hao hụt đó), nảy sinh từ kết quả của các việc như:( i ) việc dùng hoặc thiếu kỹ năng ứng dụng giải pháp, ( ii ) tiền bạc để có được sản phẩm và /hoặc giải pháp thay thế nảy sinh từ bất kì thương vụ nào có vào cuộc hoặc dựa vào dịch vụ của bọn tôi, ( iii ) truy cập hoặc chuyển đổi phi pháp trong tiến trình truyền thông tin của bạn.( iv ) tuyên bố hoặc hành động của bên thứ ba đối với các giải pháp, hoặc ( v ) bất cứ điều nào có liên quan đến giải pháp hay dịch vụ nào đó.

Một số văn bản pháp quy quy định không được phép giới hạn trách nhiệm và do đó các giới hạn đó có thể không áp dụng cho bạn

11. Chính sách Bảo vệ các quyền

Chúng tôi có toàn quyền, bao gồm tất cả. Quyền của chúng tôi không chỉ giới hạn trong các mục tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh và các quyền sở hữu khác mà chúng tôi có trong website thoitrangviet247.com, nội dung của nó, và hàng hóa hoặc bất cứ một dịch vụ được cung cấp nào trên website này. Việc sử dụng và sở hữu quyền trên website của chúng tôi, thì bạn cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản rõ ràng và cụ thể. Chúng tôi sẽ không cấp phép thuộc bất kỳ loại nào, công bố hay hàm ý, thông qua việc để bạn sử dụng dịch vụ và bạn không có quyền sử dụng website hoặc dịch vụ của chúng tôi vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó.

12. Thông báo về Quyền tác giả trên website.

Nếu bạn đang có thắc mắc, hoặc cho rằng các quyền sở hữu tác giả của bạn đã bị sử dụng theo các cách thức vi phạm về quyền tác giả. Thì bạn hãy liên hệ ngay với nhân viên phụ trách về các vấn đề bản quyền của chúng tôi thông qua thông tin liên hệ nhé!

13. Luật áp dụng của website

Bạn không phủ nhận rằng bản quy tắc sử dụng và bất cứ bất đồng nào nảy sinh từ việc bạn dùng trang thoitrangviet247 này. Hoặc những sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi sẽ được xử lý theo luật pháp của nhà nước Việt Nam. Thông qua việc giấy phép hoặc dùng trang web và dịch vụ của bọn tôi, bạn cứ vô tư đồng thuận và phục tùng đối với tất cả các quy định của luật pháp nước việt nam.

14. Thông tin thêm

Trong tình huống sử về quy định sử dụng này xung đột với các kiều khoản luật pháp và bị tòa án xem như không có hiệu lực. Thì điều khoản đó sẽ được xem là ý định ban đầu của những bên đã tham gia chiêu theo quy định của luật pháp đang thi hành. Và phần còn lại của quy định đang sử dụng sẽ vẫn được giữ nguyên giá trị. Việc bất cứ bên nào chẳng thể chứng tỏ được về quyền của bản thân trong quy định sử dụng này sẽ không bị xem là việc từ bỏ quyền của bên đó. Và quyền này sẽ vẫn còn nguyên giá trị và hiệu lực