Công thức cắt áo sơ mi nữ cho bạn ‘lấy về may luôn’

Nhiều chị em mới may hoặc đã biết may rồi nhưng vẫn phụ thuộc vào những mẫu rập nên không may được nhiều kiểu. Vì vậy công thức cắt áo sơ mi nữ này sẽ là một kiến thức hay giúp ích cho bạn đấy!

Với những chị em mới may hoặc đã biết may rồi nhưng vẫn phụ thuộc vào những mẫu rập thì khó có thể may được nhiều kiểu. Vì vậy, công thức cắt áo sơ mi nữ này sẽ là một trong những kiến thức may vá hữu ích đấy!

Áo sơ mi nữ không chỉ là một item thời trang được phái đẹp ưa chuộng mà còn là một kiểu áo yêu cầu kỹ năng cắt may khá cơ bản nên cũng được nhiều người tìm tòi cách thực hiện.

Công thức cắt may áo sơ mi cho bạn những chiếc áo đẹp như này
Tham khảo ngay với chúng tôi cách cắt may áo sơ mi nữ dáng chuẩn theo công thức trong bài viết dưới đây nhé !

1. Cấu tạo chính và số đo của chiếc áo sơ mi

  1. Thân trước: 2 miếng thân trước + 2 decoupe trước.
  2. Thân sau: 2 miếng thân sau + 2 decoupe sau.
  3. Tay áo: Tay 1 mang.
  4. Cổ áo: Chân cổ + Lá cổ.

Đây là một kiểu áo sơ mi cơ bản cho bạn hình dung

STT
VỊ TRÍ ĐO
KÝ HIỆU
SỐ ĐO
LƯỢNG CỬ ĐỘNG

1
Dài áo
Da
62

2
Dài eo
De
38

3
Dài cạnh cổ ->Mông
Dccm
56

4
Dài cạnh cổ->ngực
Dccn
23

5
Dài  tay
Dt
58

6
Vòng cổ
Vc
35

7
Vòng ngực
Vn
86

8
Vòng eo
Ve
68

9
Vòng mông
Vm
90

10
Rộng vai
Rv
36

11
Rộng cửa tay (DxR)

6×23

12
Bản chân cổ

3

13
Ly chiết

3

Với công thức cắt áo sơ mi nữ này, đầu tiên bạn cần thực hiện cách đo

2. Công thức cắt áo sơ mi nữ với thân trước

– Kẻ 1 đường thẳng OY song song AY cắt các đường AX lê dài tại các điểm A ’, C ’, D ’, E ’, G ’ .
– Kẻ đường giao khuy cách OY = ( 1.5 ^ 2 ) .
– Xác định A’B ’ = Xv + 0.5 = 4.5 .
– Xác định các điểm trên OX .

– Vẽ vòng cổ : Rộng ngang cổ = A’A 1 ’ = Ve / 6 + 1 = 6.8 .
– Xác định vai con TT = tiến sỹ : A1 ’ B1 ’ = A2B1 .
– Vẽ vòng nách trước : Trên C’X, xác lập rộng ngang ngực = C’C 1 ’ = ( Vn + CĐn ) / 4 + 0.5 = 22 .
Từ B1 ’ lấy B1 ’ B2 ’ = 32 cm hạ vuông góc cắt C’X tại C2 ’ .

Xác định trung điểm của B2 ’ C2 ’ là H, nối H ’ với C1 ’ .
Xác định trung điểm của H’C 1 ’ là Q., nối Q. với H ’ .
Tiếp tục xác lập trung điểm của QH ’ là Q ’ .
– Vòng nách trước là đường cong đi qua các điểm B1 ’ H’Q ’ C1 ’ .

Vẽ sườn thân và gấu áo :
– Trên D’X, xác lập rộng ngang eo : Rne = D’D 1 ’ = ( Ve + CĐe ) / 4 + ly ( 3 ) = 20 .
– Trên E’X, xác lập rộng ngang mông : Rnm = E’E 1 ’ = ( Vm + CDDm ) / 4 = 22.5 .
– Nối C1 ’ với D1 ’ và E1 ’ bằng đường thẳng, lê dài cắt G’X tại G1 ’ .

– Ta vẽ đoạn C1 ’ D1 ’ là đường cong lõm, D1 ’ E1 ’ G1 ’ là đường cong lồi .
– Xác định sa vạt trước = G’G 2 ’ = 1/30 Vn = 2.8 .
– Trên G1 ’ E1 ’ lấy G1 ’ K ’ = ( 1 ^ 1.5 ). Vẽ gấu trước K’G 2 ’ là đường cong lồi .
– Xác định ly lấy D’T ’ = 1/10 Vn + 1 = 9.6 .

– Trục ly đi qua T ’ song song OY cắt C’C 1 ’ tại T1 ’. Nối T1 ’ với H ’ vẽ cong đoạn T1 ’ H ’ .
– Từ H ’ lấy H’H 1 ’ = 0.5 cm .
Vẽ thân trước áo sơ mi nữ chiết 4 ly với công thức cắt áo sơ mi nữ
Kỹ thuật ra đường may :
– Giao khuy 1 cm .

– Vòng cổ, vòng nách 1 cm .
– Vai con 1.2 cm .
– Sườn 1.5 cm .
– Gấu 3 cm .

3. Công thức cắt áo sơ mi nữ với thân sau

3.1. Xác định các điểm trên AY

Bạn kẻ 1 đường thẳng AY ( trục AY ) dọc theo biên vải, trên AY ta xác lập các điểm sau :

  • AG = Dài áo = số đo dài áo = 62.
  • AB = Xuôi vai – 2 = 4 – 2 = 2 (Xv = 1/10 Rv + 0.5 = 35/10 + 0.5=4).
  • BC = Hạ nách= Vn/5 +(1.5^1.8) = 86/5 + 1.8 = 19.
  • AD = Hạ eo = Dài eo = 38.
  • AE = Hạ mông = Dccm = 56.

Sau khi bạn xác lập được các điểm trên hãy vẽ các đường song song xuất phát từ các điểm và vuông góc với trục AY ( gọi là các đường AX ) .

3.2. Xác định các điểm trên AX

Vẽ vòng cổ bằng cách :
– Rộng ngang cổ : Rnc = AA1 = Vc / 6 + ( 1.5 ^ 1.8 ) = 7.5

– Tại A1 dựng A1A2 vuông góc AA1, lấy A1A2 = 2 .
– Lấy trung điểm AA1 là I, nối A2I rồi xác lập trung điểm I ’, nối I ’ với A1 xác lập trung điểm I ’ ’ .
– Vòng cổ là đường cong đi qua các điểm A2I ’ ’ IA. .
Xác định vai con tiến sỹ :

– Trên BX lấy rộng ngang vai: BB1 = Rv/2 + 0.5 = 18.5.

– Nối A2 với B1 ta được vai con A2B1 .
Đây là một kiểu vẽ của thân sau với công thức cắt áo sơ mi nữ chiết 4 ly
Vẽ vòng nách :
– Trên CX, xác lập rộng ngang ngực : Rnn = C1C = ( Vn + CĐn ) / 4 – 0.5 = 21 .

– Từ B1 lấy B1B2 = 1.5 cm hạ vuông góc với CX, cắt tại C2 .
– Ta xác lập trung điểm của B2C2 là H, nối H với C1 .
– Xác định trung điểm của IC1 là O, nối O với C2. Tiếp tục bạn xác lập trung điểm của OC2 là O1. Tạo vòng nách sau là đường cong đi qua các điểm B1HO1C1 .
Vẽ sườn thân và gấu áo :

– Trên DX, xác lập rộng ngang eo : Rne = D1D = ( Ve + CĐe ) / 4 + ly ( 3 ) = 20 .
– Trên EX, xác lập rộng ngang mông : Rnm = E1E = ( Vm + CDDm ) / 4 = 22.5 .
– Nối C1 với D1 và E1 bằng đường thẳng lê dài cắt GX tại G1 .
– Bạn vẽ đoạn C1D1 là đường cong lõm, D1E1G1 là đường cong lồi .

– Trên G1E1 lấy G1K = ( 1 ^ 1.5 ). Nối K với G bằng đường cong lồi .
Vẽ ly chiết :
– Trên D1D lấy T là trung điểm, trục ly đi qua T và song song với AY cắt CX tại T1, bạn nối T1 với I, vẽ cong đoạn T1I .

4. Công thức cắt áo sơ mi nữ với tay áo

– AA1 = 50% ( B1C1 + B1 ’ C1 ’ ) = 50% ( 18 + 17 ) = 17.5 .

– AD = Dài tay – măng sec = 56 – 6 = 50 .
– AC = Hạ khuỷu tay = Dt / 2 + 5 = 33 .
– Hạ mang tay : AB = 2/3 AA1 = 2/3 * 21 = 14 cm .
– Đường cong 2 mang tay phong cách thiết kế theo hình vẽ .

– Cửa tay = DD1 = 50% Rộng măng sec = 11.5 .
Theo công thức cắt áo sơ mi nữ bạn thực hiện hình vẽ tay áo như này nhé!

5. Công thức cắt áo sơ mi nữ với cổ áo đức

5.1 Chân cổ

Gập vải theo chiều ngang vải, mặt phải dựa vao trong, dựa vào đường gập tính các đoạn sau :
– AB = 50% Dài chân cổ = 50% Chu vi vòng cổ .
– B lấy vào C = 2,5 cm .

– AD = 50% Vòng cổ thân sau
Từ điểm AB dựng đường thẳng vuông góc lên phía trên .
– AA1 = 0,5 .
– A1A2 = Bản to chân cổ = 3 cm .

– BB1 = 2,5 cm .
– Vạch đường cong má cổ từ A1D B1 .
– B1B2 = 1,7 cm .
– Nối A2B2 cắt đường C lê dài tại C1. Nối B1C1. Nguýt tròn đầu cổ từ B1C1A2 .

Đây là hình vẽ cổ áo cho công thức cắt áo sơ mi nữ chi tiết này

5.2 Bản cổ

– A2A3 = 2 cm .
– A3A4 = 4 cm .
– Từ A4 kẻ vuông góc ra cắt đường ngang B tai B3 .
– Nối C1B3 lê dài bằng cạnh vát cổ C1B4 = 6,5 cm ( TB ) .

– Bạn đánh cong hoàn hảo cổ từ A4B4, từ A3 C1 .
Đây là một kiểu áo sơ mi dáng cơ bản từ công thức cắt áo sơ mi nữ chi tiết trên đây
Khi cho ra sản phẩm bạn có thể thêm những điểm trang trí như đính đá thay màu tay áo như này cũng áp dụng công thức cắt áo sơ mi nữ được.

5.3. Đường may

Bạn chừa đều một khoảng chừng 0.6 cm .

5.4. Măng séc

Chiều dài măng séc = CT + 4 cm. Bản to măng séc = 4 cm. Chừa đều 0.6 cm khi cắt .

Hy vọng công thức cắt ao sơ mi nữ chi tiết trong bài viết này sẽ giúp các bạn yêu thích may vá đặc biệt là những bạn không chuyên sẽ tự thiết kế được nhiều kiểu mình thích. Đặc biệt, bên cạnh công thức cắt áo sơ mi nữ này còn các công thức cắt may khác cũng rất hữu ích cho bạn tham khảo đấy!

Nguồn : lamsao

Source: http://thoitrangviet247.com
Category: Áo

4/5 - (1 bình chọn)

Bài viết liên quan

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận