Cho con biết yêu thương – Từ Duyên.

1. Cho con biết yêu thương trọn đời. Cho con biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc sống, yêu thương hết mọi người Chúa ơi ! Cho con biết mê hồn tình Chúa. Cho con biết say yêu tình Ngài quyết tử cả cuộc sống vì lòng yêu Chúa thôi .
ĐK. Lạy Chúa ! Chính Ngài là Tình Yêu, Tình Yêu con tôn thờ, Tình Yêu ôi cao vời vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa ! Chính Ngài là Tình Yêu, đời con luôn cậy nhờ, dù nguy hại trong đời tình con vẫn rạng ngời .

2. Cho con mãi trung kiên ngàn đời. Cho con chẳng khi nao phụ tình tim luôn mở rộng mời trong say đắm tình Ngài thiết tha. Cho con vẫn tin yêu một đời. Cho con biết thứ tha thật nhiều quên đi cả khổ sầu vì lòng yêu Chúa thôi.

3. Cho con mãi ghi sâu tình Chúa. Cho con mãi yêu thương mọi người thân con đã thiệt thòi nhưng luôn vẫn trọn tình Chúa ơi! Thân con dẫu bao nhiêu khổ đau. Thân con dẫu bao nhiêu muộn phiền con xin Ngài dủ tình và Ngài luôn đỡ nâng.
*
(Pdf.)
_________________________________________

Lời nhạc Thánh ca – Ca nguyện-Hiệp lễ (Ch.)

 • * Chúa dẫn đưa tôi – Anh Tuấn
 • * Chúa là tất cả – Đức Khải.
 • * Chúa đã thứ tha (Mt. 18) – La Thập Tự.
 • Cha vẫn hoài yêu – Thy Yên.
 • Cha đã mặc khải – Nguyễn Duy.
 • Chân đích của kiếp người – Minh Chiết.
 • Chính Chúa – Vũ Đình Ân.
 • Chính Chúa gìn giữ bạn – Hồng Trần.
 • Chúa ở cạnh tôi – Hoài Công.
 • Chúa ở lại – Anh Linh & Lm. Vinh Hạnh.
 • Chúa ở với con – Nguyễn Mộng Huỳnh.
 • Chúa ở với tôi – Giang Ân.
 • Chúa ban cho Chúa cất đi – Phanxicô.
 • Chúa biết con cần Chúa – Huy Hoàng.
 • Chúa biết con yêu mến Ngài (Mt. 21) * – Hiền Hòa (Sr.)
 • Chúa biết lòng con – Ân Đức.
 • Chúa biết tâm tư con – Giang Ân.
 • Chúa có mặt trong lịch sử – Hùng Lân.
 • Chúa cất tiếng mời – Thái Nguyên.
 • Chúa chạm lòng con – Têrêxa.
 • Chúa chạnh lòng thương – Phanxicô.
 • Chúa chạnh lòng thương – Hương Đan.
 • Chúa chữa lành con – Thế Thông.
 • Chúa cho con – Đinh Công Huỳnh.
 • Chúa chăn nuôi tôi – Ninh Doãn Hùng.
 • Chúa chăn nuôi tôi – Phanxicô.
 • Chúa dẫn con bước đi – Phanxicô.
 • Chúa dẫn tôi – Viễn Xứ.
 • Chúa dắt dìu con – Tuấn Anh.
 • Chúa gọi mời con đến – Mi Trầm.
 • Chúa hiểu lòng con – Giang Ân.
 • Chúa không lầm *- Kim Long.
 • Chúa là – Viễn Xứ .
 • Chúa là cây nho – Lm. Ân Đức.
 • Chúa là cùng đích đời con – Jos. Hoàng Phúc.
 • Chúa là Chúa muôn loài – Trương Thế Bạch.
 • Chúa là con đường – Khánh Nguyên.
 • Chúa là con đường – Phanxicô.
 • Chúa là gia nghiệp *– Thái Nguyên.
 • Chúa là gia nghiệp – Hoàng Ngô.
 • Chúa là gia nghiệp – Mi Trầm.
 • Chúa là hạnh phúc – Lm. Thiện Cẩm.
 • Chúa là hạnh phúc – Huy Hoàng.
 • Chúa là hy vọng * – Thái Nguyên (Lm.)
 • Chúa là Mục tử – Trần Anh Linh.
 • Chúa là nguồn sức sống – Nguyễn Mộng Huỳnh.
 • Chúa là người trồng hoa – Phanxicô.
 • Chúa là nơi con an nghỉ – Văn Chi
 • Chúa là sức mạnh – Thiên Lý.
 • Chúa là tình yêu – Trọng Nhân.
 • Chúa là tất cả – Mai Nguyên Vũ.
 • Chúa là tất cả đời con – Giang Ân.
 • Chúa luôn ở cùng – Binh Phạm.
 • Chúa luôn còn mãi – Phanxicô.
 • Chúa mãi thương con – Trương Thế Bạch.
 • Chúa nâng đỡ đời con – Trần Công Danh.
 • Chúa ngự trong con – Lm. Phạm Liên Hùng.
 • Chúa phải lớn lên – Lm. Ân Đức.
 • Chúa quá thương con – Hoàng Phương.
 • Chúa sai tôi đi – Linh Trần Thy.
 • Chúa sống trong tôi – Nguyễn Duy.
 • Chúa tình thương – Lm. Từ Duyên.
 • Chúa thương chúng ta – Tâm Bảo.
 • Chúa thương yêu tôi – Phanxicô.
 • Chúa trong cuộc đời – Nguyễn Duy.
 • Chúa trong lòng con – Thái Nguyên.
 • Chúa trong đời con – Thái Nguyên.
 • Chúa và con – Văn Duy Tùng.
 • Chúa và con – Nguyễn Hùng Cường.
 • Chúa vẫn bên đời – Trần Phương Đông.
 • Chúa vẫn biết – Hiền Hòa.
 • Chúa vẫn thương con – Linh Trần Thy.
 • Chúa vẫn xót thương – Đinh Công Huỳnh.
 • Chúa vẫn yêu con – Trầm Hương.
 • Chúa vẫn yêu thương – Lm. Từ Duyên.
 • Chúa vẫn đi qua – Lm. Thái Nguyên.
 • Chúa với con – Thái Nguyên.
 • Chúa yêu con – Hương Đan.
 • Chúa yêu con – Nguyễn Duy.
 • Chúa đã chiếm đoạt con – Ân Đức.
 • Chúa đã trao phó – Lm. Thái Nguyên.
 • Chúa đến với con – Duy Thiên.
 • Chúa đi qua đời tôi – Huy Hoàng.
 • Chúa ơi ở lại với con – Vũ Đình Ân.
 • Chúc tụng Chúa – Hồng Việt.
 • Chúc tụng Chúa đi – Nguyên Nhung.
 • Chúc tụng tình Chúa – Mai Nguyên Vũ.
 • Chúc tụng Thiên Chúa – Lm. Nguyễn Duy.
 • Chúng con cần đến Chúa – Phanxicô.
 • Chỉ có Chúa – Nguyễn Mộng Huỳnh.
 • Chỉ duy mình Chúa (Lc. 16: 13) – Thế Thông.
 • Chỉ một tình yêu – Giang Ân.
 • Chỉ riêng mình Chúa – Isave.
 • Chỉ trong Chúa mà thôi mới có hòa bình – Oanh Sông Lam.
 • Chỉ ước một điều – Linh Trần Thy.
 • Chốn lưu đày (Tv. 136) – Bùi Ninh.
 • Chờ mong (Lc. 15,11-32) – Nguyễn Duy.
 • Chia sẻ huynh đệ – Kim Long.
 • Chiên hoang trở về – Đinh Công Huỳnh.
 • Chiên Thiên Chúa (Ga. 1: 29-34) – Thiên Lý.

Ca khúc Lm. Từ Duyên.
.

 • *Nhạc sĩ Từ Duyên (Lm.) – Lời Thánh ca theo Nhạc sĩ.
 • Ai là anh em tôi (Lc. 10) – Từ Duyên & Phương Anh.
 • Ánh mắt tình yêu – Từ Duyên & Thanh Thanh.
 • Bài ca bác ái – Lm. Từ Duyên.
 • Bài ca cảm tạ 1 – Lm. Từ Duyên.
 • Bài ca cảm tạ 2 – Lm. Từ Duyên.
 • Bài ca tri ân *- Từ Duyên.
 • Bài ca truyền giáo – Từ Duyên.
 • Bài ca yêu thương *- Từ Duyên.
 • Bình An Chúa muốn *- Từ Duyên.
 • Biết đến bao giờ? *- Từ Duyên.
 • Cúi đầu ăn năn – Từ Duyên.
 • Cúi đầu ăn năn – Từ Duyên (Lm).
 • Cầu mùa – Từ Duyên.
 • Chúa chịu Phép Rửa (Tv. 28) *- Từ Duyên.
 • Chúa là Đấng từ bi – Từ Duyên.
 • Chúa Nhật 1B Mùa Chay (Tv. 24) *- Từ Duyên.
 • Chúa Nhật 1B Mùa Vọng (Tv. 79) *- Từ Duyên.
 • Chúa Nhật 1C Mùa Chay (Tv. 90) *- Từ Duyên.
 • Chúa Nhật 1C Mùa Vọng (Tv. 24) *- Từ Duyên.
 • Chúa Nhật 26A Thường Niên (Tv. 24) *- Từ Duyên.
 • Chúa Nhật 2C Mùa Vọng (Tv. 125) *- Từ Duyên.
 • Chúa Nhật 2C Thường Niên (Tv. 96) *- Từ Duyên.
 • Chúa Nhật 3B Phục Sinh (Tv. 4) – Từ Duyên (Lm.)
 • Chúa Nhật 3B Thường Niên (Tv. 24) *- Từ Duyên.
 • Chúa Nhật 3C Mùa Vọng (Is.12) *- Từ Duyên.
 • Chúa Nhật 4C Mùa Vọng (Tv. 79) *- Từ Duyên.
 • Chúa Nhật 5B Mùa Chay (Tv. 50) – Từ Duyên.
 • Chúa Nhật Lễ Lá (Tv. 21) – Từ Duyên.
 • Chúa sẽ chúc phúc dân Người (Tv. 28) *- Từ Duyên.
 • Chúa sẽ đến *- Từ Duyên.
 • Chúa tình thương – Lm. Từ Duyên.
 • Chúa vẫn yêu thương – Lm. Từ Duyên.
 • Chiều xưa trên Thánh Giá – Từ Duyên.
 • Cho con biết yêu thương – Từ Duyên.
 • Con còn nhớ – Từ Duyên.
 • Con mong Chúa – Lm. Từ Duyên.
 • Con tin Chúa – Lm. Từ Duyên.
 • Con vươn linh hồn (Tv. 24) *- Từ Duyên.
 • Con đi theo Chúa – Từ Duyên.
 • Dâng lên Cha – Từ Duyên.
 • Giêsu Kitô *- Từ Duyên.
 • Hãy dọn đường Chúa – Từ Duyên.
 • Hồi chuông thánh thót *- Từ Duyên.
 • Khi Cha thương gọi – Từ Duyên (Lm).
 • Kiếp người – Từ Duyên (Lm).
 • Lễ Giáng Sinh Ban Ngày (Tv. 97) *– Từ Duyên.
 • Lời kinh dâng Cha – Lm. Từ Duyên.
 • Lời kinh hòa bình – Từ Duyên.
 • Mẹ Vô Nhiễm (Tv. 97) *– Từ Duyên.
 • Một mùa xuân mới – Lm. Từ Duyên.
 • Một đời chờ mong – Lm. Từ Duyên.
 • Nụ tầm xuân – Lm. Từ Duyên.
 • Nhạc khúc yêu thương – Lm. Từ Duyên.
 • Nhạc sĩ Từ Duyên (Lm.) – Thánh Vịnh Đáp Ca (Pdf.)
 • Nhạc sĩ Từ Duyên (Lm.) – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)
 • Suy tôn tình Chúa – Lm. Từ Duyên.
 • Tình Chúa yêu con/1 – Từ Duyên.
 • Tình thương người cha – Từ Duyên (Lm).
 • Tình yêu đích thực (Ga. 12) – Từ Duyên.
 • Thập Giá ngất cao *– Từ Duyên & Hoàng Kim.
 • Thập giá Đức Kitô 2 – Từ Duyên.
 • Trời cao – Lm. Từ Duyên.
 • Trời cao Chúa hỡi – Lm. Từ Duyên.
 • Xin ban cho con – Lm. Từ Duyên.
 • Đêm Giáng Sinh (Tv. 95) *- Từ Duyên.
 • Đêm nay Noel – Lm. Từ Duyên.
 • Đôi tay này – Lm. Từ Duyên.
 • Đời con sám hối – Từ Duyên.

Share this:

Thích bài này:

Thích

Đang tải …

Rate this post

Bài viết liên quan

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận