CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ MỴ

Mục lục nội dung

Quyết định công bố Danh sách tổ chức và người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước tính đến ngày 31/12/2021

Quyết định công bố Danh sách tổ chức triển khai và người thực thi trợ giúp pháp lý trên địa phận tỉnh Bình Phước tính đến ngày 31/12/2021
Ngày phát hành : 31/01/2022

Thực hiện Nghị quyết số 30/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021

Thực hiện Nghị quyết số 30/2021 / NQ-HĐND ngày 07/12/2021

Ngày ban hành: 17/01/2022

Bạn đang đọc: CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ MỴ

Thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ

Thực hiện Nghị quyết số 168 / NQ-CP ngày 31/12/2021 của nhà nước
Ngày phát hành : 14/01/2022

Hướng dẫn y tế phòng, chống dịch Covid – 19 đối với người được phép nhập cảnh vào tỉnh làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày).

Hướng dẫn y tế phòng, chống dịch Covid – 19 so với người được phép nhập cư vào tỉnh thao tác ngắn ngày ( dưới 14 ngày ) .
Ngày phát hành : 13/01/2022

Thực hiện Công điện số 22/CĐ-BYT ngày 05/01/2022 của Bộ Y tế

Thực hiện Công điện số 22 / CĐ-BYT ngày 05/01/2022 của Bộ Y tế
Ngày phát hành : 12/01/2022

Triển khai thực hiện công tác tư pháp năm 2022 của Sở Tư pháp

Triển khai triển khai công tác làm việc tư pháp năm 2022 của Sở Tư pháp
Ngày phát hành : 11/01/2022

Phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 10/01/2022)

Phân loại Lever dịch Covid-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước ( kể từ ngày 10/01/2022 )
Ngày phát hành : 09/01/2022

Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Bình Phước năm 2022

Kế hoạch tăng trưởng thương mại điện tử tỉnh Bình Phước năm 2022
Ngày phát hành : 07/01/2022

Nghị định số 02/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản

Nghị định số 02/2022 / NĐ-CP của nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể thi hành một số ít điều của Luật Kinh doanh bất động sản
Ngày phát hành : 06/01/2022

V/v báo cáo sử dụng sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2

V / v báo cáo giải trình sử dụng sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2
Ngày phát hành : 05/01/2022

V/v cung ứng bơm kim tiêm sử dụng trong chiến dịch tiêm Vắc xin phòng Covid-19

V / v đáp ứng bơm kim tiêm sử dụng trong chiến dịch tiêm Vắc xin phòng Covid-19
Ngày phát hành : 05/01/2022

Xét nghiệm để phát hiện người mắc COVID-19 và cho người bệnh ra viện

Xét nghiệm để phát hiện người mắc COVID-19 và cho người bệnh ra viện
Ngày phát hành : 05/01/2022

Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Hướng dẫn thực thi chủ trương tương hỗ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn vất vả do đại dịch Covid-19
Ngày phát hành : 04/01/2022

Điều chỉnh thời gian báo cáo nhanh kết quả thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Cocid-19”

Điều chỉnh thời hạn báo cáo giải trình nhanh hiệu quả thực thi trào lưu thi đua đặc biệt quan trọng ” Toàn dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và thắng lợi đại dịch Cocid-19 ”
Ngày phát hành : 04/01/2022

Thực hiện Công văn số 10869/BYT-MT ngày 24/12/2021 của Bộ Y tế

Thực hiện Công văn số 10869 / BYT-MT ngày 24/12/2021 của Bộ Y tế
Ngày phát hành : 31/12/2021

Giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19

Giải quyết đề xuất kiến nghị của doanh nghiệp tương quan đến công tác làm việc phòng, chống dịch Covid-19
Ngày phát hành : 31/12/2021

Thực hiện Công điện số 1850/CĐ-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Công điện số 1850 / CĐ-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng nhà nước
Ngày phát hành : 31/12/2021

Công điện về tăng cường thực hiện các giải pháp phòng chống dịch COVID 19 trong dịp Tết Dương lịch 2022

Công điện về tăng cường triển khai những giải pháp phòng chống dịch COVID 19 trong dịp Tết Dương lịch 2022
Ngày phát hành : 31/12/2021

Kế hoạch Phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung và nhắc lại đợt 1 năm 2022

Kế hoạch Phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ trợ và nhắc lại đợt 1 năm 2022
Ngày phát hành : 30/12/2021

Triển khai thử nghiệm Tổng đài tư vấn F0 điều trị tại nhà

Triển khai thử nghiệm Tổng đài tư vấn F0 điều trị tại nhà
Ngày phát hành : 29/12/2021

Phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/12/2021)

Phân loại Lever dịch Covid-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước ( kể từ ngày 30/12/2021 )
Ngày phát hành : 29/12/2021

Thực hiện Công điện số 1988/CĐ-BYT ngày 06/12/2021 của Bộ Y tế

Thực hiện Công điện số 1988 / CĐ-BYT ngày 06/12/2021 của Bộ Y tế
Ngày phát hành : 29/12/2021

Thành lập Trạm Y tế lưu động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Thành lập Trạm Y tế lưu động tại những khu công nghiệp, cụm công nghiệp
Ngày phát hành : 29/12/2021

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 347/TB-VPCP ngày 22/12/2021 của Văn phòng Chính phủ

Thực hiện chỉ huy của Thủ tướng nhà nước tại Thông báo số 347 / TB-VPCP ngày 22/12/2021 của Văn phòng nhà nước
Ngày phát hành : 29/12/2021

Thực hiện Công điện số 2146/CĐ-BYT ngày 22/12/2021 của Bộ Y tế

Thực hiện Công điện số 2146 / CĐ-BYT ngày 22/12/2021 của Bộ Y tế
Ngày phát hành : 29/12/2021

Điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19

Điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19

Ngày phát hành : 29/12/2021

Triển khai Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Triển khai Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm rủi ro tiềm ẩn mắc Covid-19 trên địa phận tỉnh
Ngày phát hành : 28/12/2021

Công điện về việc quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc COVID 19 tăng cường công tác điều trị, giảm ca chuyển nặng, ca tử vong do COVID 19

Công điện về việc quản trị, bảo vệ người thuộc nhóm rủi ro tiềm ẩn cao mắc COVID 19 tăng cường công tác làm việc điều trị, giảm ca chuyển nặng, ca tử trận do COVID 19
Ngày phát hành : 27/12/2021

Tổ chức dạy và học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Tổ chức dạy và học trực tiếp tại những cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi, giáo dục phổ thông, giáo dục liên tục trên địa phận tỉnh Bình Phước
Ngày phát hành : 26/12/2021

Phòng chống dịch COVID – 19 đối với người nhập cảnh

Phòng chống dịch COVID – 19 so với người nhập cư
Ngày phát hành : 26/12/2021

Triển khai Công văn số 15003/QLD-CL về tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc

Triển khai Công văn số 15003 / QLD-CL về tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc
Ngày phát hành : 26/12/2021

Triển khai khám chữa bệnh BHYT tại Trung tâm y tế huyện Chơn Thành

Triển khai khám chữa bệnh BHYT tại Trung tâm y tế huyện Chơn Thành
Ngày phát hành : 26/12/2021

Phê duyệt phương án đảm bảo công tác y tế đối với tình huống khi số ca bệnh Covid-19 đang điều trị trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ 10.000 ca đến 20.000 ca

Phê duyệt giải pháp bảo vệ công tác làm việc y tế so với trường hợp khi số ca bệnh Covid-19 đang điều trị trên địa phận tỉnh Bình Phước từ 10.000 ca đến 20.000 ca
Ngày phát hành : 25/12/2021

Hướng dẫn y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người được phép nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày)

Hướng dẫn y tế phòng, chống dịch COVID-19 so với người được phép nhập cư vào Nước Ta thao tác ngắn ngày ( dưới 14 ngày )
Ngày phát hành : 24/12/2021

V/v tiếp nhận, phân bổ, quản lý sử dụng sản phẩm Xuyên tâm liên

V / v đảm nhiệm, phân chia, quản trị sử dụng loại sản phẩm Xuyên tâm liên
Ngày phát hành : 21/12/2021

Quyết định phân công nhiệm vụ Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở LĐTBXH

Quyết định phân công trách nhiệm Giám đốc và những Phó Giám đốc Sở LĐTBXH
Ngày phát hành : 20/12/2021

Triển khai các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh BP

Triển khai những giải pháp trong thời điểm tạm thời thích ứng bảo đảm an toàn, linh động, trấn áp hiệu suất cao dịch Covid-19 trên địa phận tỉnh BP
Ngày phát hành : 16/12/2021

Thực hiện rút ngắn thời gian cách ly điều trị tại cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 xuống còn 07 ngày

Thực hiện rút ngắn thời hạn cách ly điều trị tại cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 xuống còn 07 ngày
Ngày phát hành : 14/12/2021

Báo cáo tình hình sử dụng thuốc điều trị COVID-19

Báo cáo tình hình sử dụng thuốc điều trị COVID-19
Ngày phát hành : 14/12/2021

Tham mưu xây dựng Kế hoạch chuyển đổi công năng của Khu cách ly tập trung tại Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Chơn Thành thành Khu điều trị bệnh nhân Covid-19

Tham mưu thiết kế xây dựng Kế hoạch quy đổi công suất của Khu cách ly tập trung chuyên sâu tại Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Chơn Thành thành Khu điều trị bệnh nhân Covid-19
Ngày phát hành : 14/12/2021

Thực hiện Công văn số 9545/BYT-KH-TC ngày 10/11/2021 của Bộ Y tế

Thực hiện Công văn số 9545 / BYT-KH-TC ngày 10/11/2021 của Bộ Y tế
Ngày phát hành : 14/12/2021

Báo cáo tình hình triển khai hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân giai đoạn 2017 – 2020

Báo cáo tình hình tiến hành hồ sơ quản trị sức khỏe thể chất cá thể tiến trình 2017 – 2020
Ngày phát hành : 14/12/2021

Cung cấp tài liệu, hồ sơ tư vấn, tuyên truyền việc làm trong nước, ngoài nước và các ngành nghề đào tạo trên địa bàn tỉnh

Cung cấp tài liệu, hồ sơ tư vấn, tuyên truyền việc làm trong nước, ngoài nước và những ngành nghề huấn luyện và đào tạo trên địa phận tỉnh
Ngày phát hành : 13/12/2021

Thành lập Bệnh viện dã chiến K72

Thành lập Bệnh viện dã chiến K72
Ngày phát hành : 10/12/2021

Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực Việc làm, Lao động, Tiền lương và Bảo hiểm xã hội về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc thẩm quyền quản lý

Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ trợ trong những nghành nghề dịch vụ Việc làm, Lao động, Tiền lương và Bảo hiểm xã hội về thực thi 1 số ít chủ trương tương hỗ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn vất vả do đại dịch Covid-19 thuộc thẩm quyền quản trị
Ngày phát hành : 10/12/2021

Xét nghiệm SARS-CoV-2 trong giai đoạn “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” năm 2021

Xét nghiệm SARS-CoV-2 trong tiến trình “ Thích ứng bảo đảm an toàn, linh động, trấn áp hiệu suất cao dịch COVID-19 ” năm 2021
Ngày phát hành : 09/12/2021

Phân loại cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước, kể từ ngày 08/12/2021.

Phân loại Lever dịch trên địa phận tỉnh Bình Phước, kể từ ngày 08/12/2021 .
Ngày phát hành : 08/12/2021

Triển khai thực hiện Công điện số 1988/CĐ-BYT

Triển khai triển khai Công điện số 1988 / CĐ-BYT
Ngày phát hành : 08/12/2021

Thực hiện Công điện số 1677/CĐ-TTg ngày 04/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Công điện số 1677/CĐ-TTg ngày 04/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày phát hành : 07/12/2021

Khoảng cách tiêm mũi 2 vắc xin phòng Covid-19 cho người đã tiêm mũi 1 bằng vắc xin AstraZeneca

Khoảng cách tiêm mũi 2 vắc xin phòng Covid-19 cho người đã tiêm mũi 1 bằng vắc xin AstraZeneca
Ngày phát hành : 07/12/2021

Rate this post

Bài viết liên quan

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận