Hợp đồng xuất khẩu hàng dệt may

Hợp đồng xuất khẩu hàng dệt may, quần áo, những loại vải tấm, loại sản phẩm may mặc, dệt bằng tay thủ công được sử dụng tương đối phổ cập. Nước Ta nổi tiếng là một trong những vương quốc có những loại sản phẩm thủ công bằng tay mỹ nghệ đẹp mắt với tính thẩm mỹ và nghệ thuật cao, kim ngạch xuất khẩu của nghành này luôn chiếm vai trò quan trọng trong việc tăng trưởng kinh tế tài chính quốc gia. Vì lẽ đó, đây là nghành nghề dịch vụ được khuyến khích, nhận được rất nhiều tặng thêm của cơ quan chính phủ như thuế, chủ trương, lao lý, điều kiện kèm theo cho đến những giải pháp lôi kéo những đơn vị chức năng đầu mối, hiệp hội quốc tế liên kết với doanh nghiệp trong nước .

1. Hợp đồng xuất khẩu hàng dệt may

Hợp đồng xuất khẩu hàng dệt may là một dạng hợp đồng kinh tế tài chính đơn thuần, với những thỏa thuận hợp tác cơ bản về nghĩa vụ và trách nhiệm những bên, hàng dệt may đã hoàn toàn có thể được xuất khẩu qua biên giới sau khi hoàn thành xong những thủ tục hải quan cần có. Các phần trong hợp đồng cần chú ý quan tâm khi soạn thảo gồm có : nghĩa vụ và trách nhiệm những bên, nghĩa vụ và trách nhiệm về giấy phép, sách vở chứng tỏ nguồn gốc, Ngân sách chi tiêu quy đổi, thuế, lao lý những bên và những hiệp định song phương giữa 2 vương quốc, …

2. Hợp đồng xuất khẩu hàng dệt may

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY

< HĐ Số:……………../HĐXKHDM >

Căn cứ :

  • Bộ Luật Dân Sự 2015;
  • Luật Thương Mại 2005;
  • Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007;
  • Các văn bản hướng dẫn thi hành;
  • Theo sự thỏa thuận của các bên.

Hôm nay, ngày … …. tháng … …. năm tại trụ sở : … … … … … … … … … … … … … … …, Chúng tôi gồm :

  1. Thông tin các bên :

1. Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn … … … … … … … … … … … ( Bên Xuất Khẩu – gọi là Bên A )Trụ sở công ty : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .Người Đại Diện : Ông / Bà : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..Chức vụ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .GCNDKDN số : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..Mã số thuế : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Số FAX : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …TK Ngân Hàng số : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Tại Ngân Hàng … … … … … … … … … … … … Trụ sở … … … … … … … … ..Đại Diện theo Ủy quyền : Ông / Bà : ( nếu có ) : … … … … … … … … … … … … …Văn Bản Ủy Quyền số : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..CCCD / CMND số : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .Ngày cấp : … … … … … … … … … … … … … Nơi cấp : … … … … … … … … … …Địa chỉ thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Nơi cư trú hiện này : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..SĐT : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..2. 1. Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn … … … … … … … … … … … ( Bên Nhập Khẩu – gọi là Bên B )Trụ sở công ty : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .Người Đại Diện : Ông / Bà : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..Chức vụ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .GCNDKDN số : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..Mã số thuế : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Số FAX : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …TK Ngân Hàng số : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Tại Ngân Hàng … … … … … … … … … … … … Trụ sở … … … … … … … … ..Đại Diện theo Ủy quyền : Ông / Bà : ( nếu có ) : … … … … … … … … … … … … …Văn Bản Ủy Quyền số : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..CCCD / CMND số : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .Ngày cấp : … … … … … … … … … … … … … Nơi cấp : … … … … … … … … … …Địa chỉ thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Nơi cư trú hiện này : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..SĐT : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..Tại trụ sở … … … … … … … … … …., Hai bên cùng thỏa thuận hợp tác và thống nhất những pháp luật trong hợp đồng như sau :

Điều 1. Đối tượng của Hợp đồng

1. Hàng hóa đơn cử :– Hai bên thống nhất rằng Bên B nhập khẩu hàng dệt may của Bên A xuất khẩu như sau :STTSản phẩmChất liệuSố lượngĐơn giá     – Tổng số lượng đơn giá : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .– Thành tiền : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …2. Chất lượng, quy chuẩn về hàng dệt may :– Loại loại sản phẩm : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …– Tiêu chuẩn đơn cử sẽ được bộc lộ trong phụ lục Hợp đồng này .

Điều 2: Giá và phương thức thanh toán

1. Giá trị của hợp đồng này : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ( chưa gồm có … % thuế GTGT, …. % thuế xuất nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa và những phí, lệ phí khác, … .. )Bằng chữ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .2. Phương thức giao dịch thanh toán :2.1. Thanh toán được chia làm … .. đợt. Mỗi đợt Bên B sẽ đặt hàng bên A đơn cử số lượng sản phẩm & hàng hóa và phải có đơn hàng đơn cử gửi cho bên A. Với mỗi đơn hàng, thì Bên B sẽ phải thanh toán giao dịch trước … … .. % số tiền hàng cho mỗi đơn hàng. Khi Bên B triển khai nhận hàng, kiểm tra sản phẩm & hàng hóa và ghi nhận không có yếu tố gì thì bên A sẽ được nhận phần giao dịch thanh toán còn lại của đơn hàng. Nếu như bên B đã kiểm tra và đã nhận hàng thì mọi yếu tố phát sinh của sản phẩm & hàng hóa bên B phải tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm, trừ trường hợp yếu tố phát sinh mà Bên B không biết, không phải biết và bên A không thông tin trước .– Đồng tiền thanh toán giao dịch : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .– Ngân hàng giao dịch thanh toán : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …2.2. Địa điểm giao hàng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Hình thức giao hàng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Thời hạn giao hàng … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

2.3.Chứng từ, hóa đơn khi tiến hành giao hàng

– Khi Bên A giao hàng thì có nghĩa vụ và trách nhiệm cung ứng đơn đặt hàng, hóa đơn GTGT, Hóa đơn chứng từ tương quan đến xuất nhập khẩu, và những sách vở thanh toán giao dịch khác .– Hai bên triển khai kiểm tra sản phẩm & hàng hóa và bên B đưa ra quan điểm trước khi nhận và giao dịch thanh toán sản phẩm & hàng hóa– Việc giao hàng và thanh toán giao dịch phải có biên bản lập xác nhận .2.4. Kiểm tra sản phẩm & hàng hóa– Số lượng sản phẩm & hàng hóa được hiển thị rõ trong đơn hàng, tiêu chuẩn và chất lượng sản phẩm & hàng hóa được nêu rõ trong phụ lục hợp đồng này .– Trường hợp sản phẩm & hàng hóa giao thiếu như trong những đơn hàng thì Bên B thực thi nhận hàng đã giao và ấn định thời hạn để Bên A giao tiếp phần còn thiếu. Thời hạn tiếp xúc phần thiếu : … … … … Các ngân sách phát sinh trong quy trình sản xuất, lưu kho, luân chuyển, chuyển giao trong thời hạn này cho đến khi phần thiếu được Bên B kiểm tra và nhận thì Bên A có nghĩa vụ và trách nhiệm giao dịch thanh toán. Trong trường hợp số lượng sản phẩm & hàng hóa không đủ để triển khai xong nghĩa vụ và trách nhiệm với những bên thứ 3, khiến cho Bên B thiệt hại thì địa thế căn cứ vào thiệt hại Bên B nhu yếu Bên A phải bồi thường thiệt hại. Phần bồi thường thiệt hại sẽ được pháp luật trong Điều– Trường hợp sản phẩm & hàng hóa giao thừa Bên B có quyền nhận hoặc không nhận phần dôi ra, nếu nhận thì phải thanh toán giao dịch theo đơn giá đã thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng .– Trường hợp sản phẩm & hàng hóa không đúng như tiêu chuẩn, chất lượng trong phụ lục hợp đồng dẫn đến không hề thực thi thanh toán giao dịch thì tương ứng mỗi đơn hàng, Bên B gửi thông tin hủy đơn hàng đấy trong thời hạn … …. ngày cho Bên A. Bên A có nghĩa vụ và trách nhiệm phải trả lại phần giao dịch thanh toán trước cho Bên B

Điều 3: Thời hạn thực hiện hợp đồng

1. Thời hạn triển khai hợp đồng tính từ ngày … …. Tháng … .. năm đến ngày … .. tháng …. năm– Đối với mỗi đơn hàng thì thời hạn triển khai đơn cử biểu lộ trong đơn hàng đấy .– Thời gian giao hàng được ghi trong Điều 2 Hợp đồng này .– Trường hợp Bên A giao hàng sớm hơn dự kiến thời hạn trong hợp đồng thì phải thông tin cho bên B biết và Bên B phải vấn đáp bằng văn bản về việc có gật đầu nhận hàng sớm hay không .– Thời hạn thanh toán giao dịch là khi Bên A giao đủ về số lượng đúng về chất lượng và Bên B đã đồng ý chấp thuận với việc kiểm tra không có bất kể một yếu tố nào và đã hoàn thành xong thủ tục về quyền sở hữu tài sản .2. Trong mỗi đơn hàng, nếu Bên B thanh toán giao dịch không đủ số tiền mà không ảnh hưởng tác động đến quy trình tiến độ thực thi hợp đồng thì Bên A nhu yếu rời thời hạn giao dịch thanh toán là … … .. Thời gian chậm giao dịch thanh toán thì Bên B phải trả lãi chậm trả trong phần thanh toán giao dịch còn thiếu cho bên B. Trường hợp viẹc thanh toán giao dịch chậm làm gây thiệt hại cũng như việc không đạt được mục tiêu trong hợp đồng thì Bên A nhu yếu Bên B Bồi thường thiệt hại .3. Việc thông tin giao dịch thanh toán, thông tin giao hàng, đưa ra quan điểm, nhu yếu thì những bên đều thống nhất ấn định thời hạn là : … … … … … … ..

Điều 4: Trách nhiệm của các bên

1. Trách nhiệm của Bên A– Giao hàng đúng với số lượng, chất lượng, khu vực, thời hạn đã thỏa thuận hợp tác ;– Cung cấp thông tin về sản phẩm & hàng hóa cho Bên B ;– Có nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại ;– Thông báo cho Bên B về những yếu tố phát sinh ;– Cung cấp những chứng từ, hóa đơn giao dịch thanh toán cho Bên B ;– Thanh toán những ngân sách trong thời hạn chậm giao hàng, giao bù hàng còn thiếu ;– Yêu cầu Bên A giao dịch thanh toán ;– Gửi thông tin nhu yếu nhận hàng cho Bên B ;– Yêu cầu trả lãi chậm trả nếu Bên B vi phạm thời hạn thanh toán giao dịch ;– Yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu Bên B vi phạm .2. Trách nhiệm của Bên B– Thanh toán đúng với số lượng, chất lượng, khu vực, thời hạn đã thỏa thuận hợp tác ;– Kiểm tra sản phẩm & hàng hóa trước khi thanh toán giao dịch ;– Nhận hàng nếu kiểm tra thấy đã đủ về số lượng, chất lượng ;– Thanh toán phần hàng dôi ra nếu nhận phần giao thừa ;– Cung cấp thông tin cho Bên A ;– Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm cho sản phẩm & hàng hóa kể từ khi nhận hàng và không có quan điểm gì ;– Đưa ra quan điểm việc chất lượng, số lượng sản phẩm & hàng hóa ;– Có nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hai ;– Yêu cầu Bên A phân phối mọi thông tin ;– Có quyền nhận hoặc không nhận trong những trường hợp trong hợp đồng ;– Được biết về những lỗi khiếm khuyết mà bên A phải phân phối ;– Yêu cầu bồi thường thiệt hai ;– Yêu cầu bên A trả phần ngân sách trong trường hợp giao thiếu, giao không đúng tiêu chuẩn số lượng .

Điều 5: Bồi thường thiệt hại

1. Trong trường hợp Bên A vi phạm :1.1. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng đến phần thiếu hàng, hàng không đủ chất lượng tiêu chuẩn dẫn đến thiệt hại thì bên A phải bồi thường : … … … … … …. Căn cứ theo giá trị thiệt hại trong thực tiễn .Việc bồi thường thiệt hại trong thực tiễn còn dựa trên yếu tố lỗi của Bên A, nếu như Bên A có lỗi trong hàng loạt thiệt hại thì Bên A có nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường hàng loạt, nếu chỉ có lỗi một phần thì phải bồi thường tương ứng phần lỗi của mình .Mọi ngân sách phát sinh trong thời hạn bồi thường thì Bên A phải có nghĩa vụ và trách nhiệm thanh toán giao dịch .1.2. Trường hợp bên A vi phạm đến thời hạn giao hàng, khu vực giao hàng hoặc không thông tin mà dẫn đến thiệt hại của Bên B với những bên thứ 3 thì :+ Giao hàng chậm mà Bên B không gật đầu lê dài thời hạn thì bồi thường : … … … ..+ Giao hàng sai khu vực và không thông tin cho Bên B biết thì phải bồi thường : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..2. Trong trường hợp Bên B vi phạm2.1. Trong trường hợp Bên B vi phạm nghiêm trọng đến thời hạn giao dịch thanh toán, phương pháp giao dịch thanh toán mà việc thanh toán giao dịch chậm ảnh hưởng tác động đến mức không hề đạt được mục tiêu giao kết thì Bên B phải bồi thường : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …2.2. Trường hợp bên B vi phạm về thời hạn nhận hàng, phương pháp nhận hàng và việc kiểm tra sản phẩm & hàng hóa trước khi nhận hàng thì :+ Nhận hàng chậm và không thông tin cho Bên A thì bồi thường : … … … … ..+ Không quan điểm về việc kiểm tra khi nhận hàng thì phải phat : … … … … … … ..…

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 – GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI

Xem thêm: 404 Page Not Found

Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.

Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

Source: http://thoitrangviet247.com
Category: Áo

5/5 - (1 bình chọn)

Bài viết liên quan

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận