IV-QUY TRÌNH LẮP RÁP Áo DÀI NỮ – Tài liệu text

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản khá đầy đủ của tài liệu tại đây ( 5.74 MB, 174 trang )

– Đặt m ặt’phải của miếng đáp nẹp hò úp vào mặt phải của Ihân áo. May

một đường cách mép vải 0,5cm.

– Cạo chết nếp đáp nẹp hò vào mặt trái.

– May mí cửa nẹp hò. Lược gấp viền nẹp hò to đều 1 cm. Khâu luồn

4 mũi/1 cm.

c) M ay viền tá {hỉnh 9.6)

– May một đường chỉ rút ôm tà từ eo xuống 20 cm, đường may cách

mép 0,4 cm.

– Đặt mặt phải của miếng đáp tà úp vào mặt phải của thân áo. May một

đường cách mép vải 0,5 cm.

– Cạo chết nếp dải viển tà vào mặt trái.

3. May thân sau

May viền tà : cách may tương tự như may viền tà thân trước.

162

4. May vạt hò ị hình 9.7)

– Gấp mép nẹp vạt hò : Gấp mép 2 đầu nẹp

vạt hò 1,5 cm, may mí ngầm.

– May 1 chiết 1 cm phía sườn của vạt hò.

5. M ay cổ

May theo bài đã học (cổ tầu đứng).

6

Hình 9.7. May vạí hò

. M ay tay (hình 9.8)

Úp hai mặt phải tay vào nhau may một đường cách mép vải

2

cm.

7. May ráp vạt hò, sưòm và tay áo

– May ráp vạt hò vào thản sau bên

phải. Sắp bằng đầu sườn thân sau, may

một đường cách đều mép 2 cm (hình 9.9).

– May ráp sưèfn thân trưóc và sườn

thân sau bên trái. Đặt hai mặt phải úp vào

nhau, đường may cách mép 2 cm.

~ May ráp tay áo vào vòng nách thân

áo. Đưètng can bụng tay trùng với đường

can sưèrn áo.

Hình 9.9

* Chú ý : Riần đầu tay áo giảm nhiều được may ráp vào phần thân ưước.

8. Tra cổ

May theo bài dã học (cổ tầu đứng).

9. Vát gáu áo, gấu tay, tà áo

– Khâu lược gấu áo : Gấp vải lần thứ nhất 1 cm, lần thứ hai 2 cm.

163

– Khâu lược gấu tay : Gấp vải lần thứ nhất 0,5 cm, lần thứ hai 1,5 cm.

– Khâu lược vién tà : Gấp vải lần thứ nhất 0,4 cm, lần thứ hai 0,6 cm.

– Khâu luợc đều mũi. Khâu luồn 4 mũi /1 cm.

10.Đính cúc, móc, là hoàn thiện

a) Chia cúc

– Chính giữa cổ 1 cúc.

– Đoạn từ giữa cổ dến đường ráp tay phải 2 cúc.

– Đoạn ráp vạt hò và tay phải 4 cúc, khoảng cách giữa các cúc dều nhau.

– Đoạn từ nách đến ngang eo 3 cúc và 1 móc, khoảng cách giữa các cúc

đều nhau.

b) Đ ính cúc

– Dùng cúc bấm loại nhỏ.

– Đính chặt 4 chân cúc bằng nhiều vòng chỉ như thùa khuyết.

c) Đ ính móc

– Đính chạt vào thân trước 2 chân móc và đầu móc bằng nhiều vòng chỉ.

– Tếl bọ trên đường ráp thân sau và vạt hò tại điểm ngang eo.

d) Là hoàn thiện

– Là mặl trong ;

– Là mặt n g o à i;

– Là tay ;

– Là ép cổ áo.

V- VỆ SINH CÔNG NGHIỆP, HOÀN THIỆN SẢN PHẨM

(LÀ, GẤP, BAO GÓI)

V.1. VỆ SINH CÔNG NGHIỆP

1. Các chỉ tiêu đánh giá vệ sinh còng nghiệp của sản phẩm

a) Sản phẩm không bị dính bẩn trong quá trình gia cỗng

Không bị dính dầu, mỡ của thiết bị trong khi may và hoàn thiện.

164

– Không bị dính bụi bẩn, đất… của thiết bị, dụng cụ đựng sản phẩm

trong khi gia còng.

– Không bị dính bẩn, dây màu từ các thiết bị là vào sản phẩm,

– Đường kẻ vê, đánh dấu trên sán phẩm còn để lại chưa xoá sạch.

b) Sản phẩm không bị sót các đẩu chỉ trong quá trình gia công và hoàn thiện

– Đầu và cuối đường may khi gia công phải nhặt sạch chỉ.

— Các đầu chỉ dính trên sản phẩm phải nhặt sạch.

2. Các yêu cầu vệ sinh công nghiệp cần đạt được đối vói sản phẩm khi

hoàn thiện

– Phải sạch sẽ không bị dính dầu, mỡ, bụi bẩn, ố bẩn bởi bất cứ iý do nào.

– Không để lại các đường phấn kẻ vẽ trên sản phẩm.

– Các đầu chỉ phải được nhặt sạch, không dính các đầu chỉ trên

sản phẩm.

V.2. HOÀN THIỆN SẢN PHẨM

1. Là hoàn thiện

Là hoàn thiện là một công việc quan trọng trong quá trình gia công sản

phẩm. Quá trình là hoàn thiện cần thực hiện theo quy trình sau :

– Phải kiểm tra nhiệt độ cho phù hợp với chất liêu của sản phẩm đang là

để sản phẩm không bị cháy hoặc co rút trong quá trình là.

– Trình tự là áo dài cụ thể như sau :

+ Là mặt trong ;

+ Là mặt n g o à i;

+ Là tay ;

+ Là ép cổ áo.

2. G ấp và bao gói

– Gấp và bao gói sản phẩm cũng là một khâu quan trọng trong quá trình

gia công sản phẩm. Áo dài cần được gấp gọn gàng, đặc biệt ở khu vực bề

mặt phía trước cua sản phẩm như : khu vực cổ, ngực, phía trước …

12- CNCM

165

Rate this post

Bài viết liên quan

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận