kiểm tra học kì, thi học sinh giỏi tham khảo bồi dưỡng

Đề thi môn vật lý lớp 8 – kiểm tra học kì, thi học sinh giỏi tham khảo bồi dưỡng (44)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (81.41 KB, 2 trang )

Bạn đang đọc: kiểm tra học kì, thi học sinh giỏi tham khảo bồi dưỡng

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Môn vật lí 8
Thời gian: 45 phút
Đề số 1
Câu 1: (2 điểm) Hãy phát biểu nội dung định luật về công?
Câu 2: (2 điểm) Một người kéo một vật từ giếng sâu 8m lên đều trong 20s. Người ấy phải dùng
một lực F = 180N. Tính công và công suất của người kéo.
Câu 3: (2 điểm) Tại sao trời càng nắng to thì quần áo phơi càng nhanh khô?
Câu 4: (4 điểm) Một học sinh thả 300g chì ở nhiệt độ 100
0
C vào 250g nước ở nhiệt độ 58,5
0
C
làm cho nước nóng lên tới 60
0
C.
a) Hãy cho biết nhiệt độ của chì ngay khi có cân bằng nhiệt?
b) Tính nhiệt lượng nước thu vào?
c) Tính nhiệt dung riêng của chì?
d) So sánh nhiệt dung riêng của chì tính được với nhiệt dung riêng của chì cho trong bảng
và giải thích tại sao có sự chênh lệch. Lấy nhiệt dung riêng của nước là 4190J/kg.K, nhiệt dung
riêng của chì tra bảng là 130J/kg.K.
Câu Đáp án đề số 1 Biểu
điểm
1 Định luật về công: Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công. 1
Được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại. 1
2 Giải: Công của người kéo thực hiện là:
Áp dụng công thức: A = F.s = 180.8 = 1440J
1
Công suất của người đó thực hiện là:
Áp dụng công thức: P = = = 72W.

1
3 Trời càng nắng to, nhiệt độ càng cao thì các phân tử chất lỏng chuyển động càng
nhanh hơn nên dễ dàng thoát ra khỏi quần áo làm quần áo mau khô hơn.
2
4 a) Nhiệt độ cuối của chì cũng là nhiệt độ cuối của nước, nghĩa là 60
0
C. 1
b) Nhiệt lượng nước thu vào: Q = m
1
.c
1
(t
0
– t
1
0
) = 1571,25J
1,5
c) Nhiệt lượng trên do chì tỏa ra, nhiệt dung riêng của chì:
c =130,93J/kg.K
1.5
d) Chỉ gần bằng vì đã bỏ qua nhiệt lượng truyền cho môi trường bên ngoài. 0,5
1
Đề số 2
Câu 1: (2 điểm) Hãy phát biểu nội dung định luật về công?
Câu 2: (2 điểm) Một người kéo một vật từ giếng sâu 8m lên đều trong 20s. Người ấy phải dùng
một lực F = 180N. Tính công và công suất của người kéo.
Câu 3: (2 điểm) Tại sao trời càng nắng to thì quần áo phơi càng nhanh khô?
Câu4 ( 4,0điểm) Thả một quả cầu nhôm có khối lượng 0,5kg đã được nung nóng tới 150
0

C vào
cốc nước ở 40
0
C. Sau khi cân bằng nhiệt, nhiệt độ cuối cùng của hệ bằng 60
0
C.
a) Tính nhiệt lượng do quả cầu toả ra?Biết nhiệt dung riêng của quả cầu và nước lần lượt là:
C
1
= 880J/kg.K, C
2
= 4200J/kg.K.
b) Tìm khối lượng của nước trong cốc? Coi như chỉ có quả cầu và nước trao đổi nhiệt với
nhau.
Câu Đáp án đề số 2 Biểu
điểm
1 Định luật về công: Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công.
Được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại.
1
1
2 Giải: Công của người kéo thực hiện là:
Áp dụng công thức: A = F.s = 180.8 = 1440J
Công suất của người đó thực hiện là:
Áp dụng công thức: P = = = 72W
2
3 Trời càng nắng to, nhiệt độ càng cao thì các phân tử chất lỏng chuyển động càng
nhanh hơn nên dễ dàng thoát ra khỏi quần áo làm quần áo mau khô hơn. 2
4 Tóm tắt a) Nhiệt lượng do quả cầu toả ra:
m
1

= 0,5kg Q
toả
= m
1
.C
1.
.( t
1
– t ) = 0,5.880.(150 – 60) = 39600J
t
1
= 150
0
C b) Nhiệt lượng do nước thu vào để tăng nhiệt độ từ t
2
đến
t
t
2
= 40
0
C Q
thu
= m
2
.C
2.
.( t – t
2
) = m

2
.4200.(60 – 40) = 84000m
2

t = 60
0
C Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt ta có:
C
1
= 880J/kg.K Q
toả
= Q
thu
C
2
= 4200J/kg.K 84000m
2
= 39600
a) Tính Q
toả
= ? suy ra m
2
= 0.47kg
b) Tính m
2
= ?
1
1
1
1

2
3 Trời càng nắng to, nhiệt độ càng cao thì những phân tử chất lỏng hoạt động càngnhanh hơn nên thuận tiện thoát ra khỏi quần áo làm quần áo mau khô hơn. 4 a ) Nhiệt độ cuối của chì cũng là nhiệt độ cuối của nước, nghĩa là 60C. 1 b ) Nhiệt lượng nước thu vào : Q = m. c ( t – t ) = 1571,25 J1, 5 c ) Nhiệt lượng trên do chì tỏa ra, nhiệt dung riêng của chì : c = 130,93 J / kg. K1. 5 d ) Chỉ gần bằng vì đã bỏ lỡ nhiệt lượng truyền cho môi trường tự nhiên bên ngoài. 0,5 Đề số 2C âu 1 : ( 2 điểm ) Hãy phát biểu nội dung định luật về công ? Câu 2 : ( 2 điểm ) Một người kéo một vật từ giếng sâu 8 m lên đều trong 20 s. Người ấy phải dùngmột lực F = 180N. Tính công và hiệu suất của người kéo. Câu 3 : ( 2 điểm ) Tại sao trời càng nắng to thì quần áo phơi càng nhanh khô ? Câu4 ( 4,0 điểm ) Thả một quả cầu nhôm có khối lượng 0,5 kg đã được nung nóng tới 150C vàocốc nước ở 40C. Sau khi cân đối nhiệt, nhiệt độ ở đầu cuối của hệ bằng 60C. a ) Tính nhiệt lượng do quả cầu toả ra ? Biết nhiệt dung riêng của quả cầu và nước lần lượt là : = 880J / kg. K, C = 4200J / kg. K.b ) Tìm khối lượng của nước trong cốc ? Coi như chỉ có quả cầu và nước trao đổi nhiệt vớinhau. Câu Đáp án đề số 2 Biểuđiểm1 Định luật về công : Không một máy cơ đơn thuần nào cho ta lợi về công. Được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại. 2 Giải : Công của người kéo thực thi là : Áp dụng công thức : A = F.s = 180.8 = 1440JC ông suất của người đó thực thi là : Áp dụng công thức : P = = = 72W3 Trời càng nắng to, nhiệt độ càng cao thì những phân tử chất lỏng hoạt động càngnhanh hơn nên thuận tiện thoát ra khỏi quần áo làm quần áo mau khô hơn. 24 Tóm tắt a ) Nhiệt lượng do quả cầu toả ra : = 0,5 kg Qtoả = m. C1 .. ( t – t ) = 0,5. 880. ( 150 – 60 ) = 39600J = 150C b ) Nhiệt lượng do nước thu vào để tăng nhiệt độ từ tđến = 40C Qthu = m. C2 .. ( t – t ) = m. 4200. ( 60 – 40 ) = 84000 mt = 60C Áp dụng phương trình cân đối nhiệt ta có : = 880J / kg. K Qtoả = Qthu = 4200J / kg. K 84000 m = 39600 a ) Tính Qtoả = ? suy ra m = 0.47 kgb ) Tính m = ?

Source: https://thoitrangviet247.com
Category: Áo

5/5 - (1 bình chọn)

Bài viết liên quan

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận