lấy làm tiếc trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Rằng anh rất lấy làm tiếc vì những hành động bạo lực.

You deplore violence in any form.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi rất lấy làm tiếc, Abraham.

I’m so sorry, Abraham.

OpenSubtitles2018. v3

Ta lấy làm tiếc cho ngươi, Prime ạ.

I feel sorry for you, Prime.

OpenSubtitles2018. v3

Tiện thể, con lấy làm tiếc là con không thể đến đó được.

By the way, I am sorry that I cannot go there.

LDS

Tôi rất lấy làm tiếc.

I’m sorry.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi lấy làm tiếc cô phải trải qua chuyện này lần nữa.

I’m sorry you Had to go through All this again.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi lấy làm tiếc tôi không thể giúp được.

I’m sorry that I can’t help.

Tatoeba-2020. 08

Tôi lấy làm tiếc cho con gái các vị.

I’m sorry about your daughter.

OpenSubtitles2018. v3

Rất lấy làm tiếc, nhưng tôi không cho ông biết được.

I feel really bad about this, but I’m not gonna tell you that.

OpenSubtitles2018. v3

Hay “lấy làm tiếc về”.

Or “feel regret over.”

jw2019

Sau đó bà Reding nói bà lấy làm tiếc về cách diễn đạt lời tuyên bố của mình .

Ms Reding later said she regretted interpretations of her statement .

EVBNews

Con không phàn nàn, nhưng con thấy lấy làm tiếc một chút.”

I am not complaining, but I have a little feeling of sorry.”

LDS

Hay “lấy làm tiếc về”.

Or “felt regret over.”

jw2019

Tôi rất lấy làm tiếc vì đã lôi kéo cô ra khỏi chỗ làm việc.

I’d like to apologize for pulling you out of your place of work.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi rất lấy làm tiếc cho hành động liều lĩnh này, nhưng giờ chúng tôi phải liều…

I regret this desperate act, but these are desperate times.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi rất lấy làm tiếc.

Oh, I’m sorry.

OpenSubtitles2018. v3

Chắc họ lấy làm tiếc cho anh sau trận thua em trò đố chữ tối qua đấy.

Well, they probably just feel sorry for you after the beatdown I gave you in scrabble last night.

OpenSubtitles2018. v3

Thầy rất lấy làm tiếc.

I’m so sorry.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi rất lấy làm tiếc, Cooper.

I’m sorry, Cooper.

OpenSubtitles2018. v3

Ngài Stark, Tôi rất lấy làm tiếc về máy chiếu.

Mr. Stark, I am so sorry about the telepromter.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi lấy làm tiếc vì điều đó.

I am sorry for that.

OpenSubtitles2018. v3

Và khi đó, bạn bè của tôi sẽ rất lấy làm tiếc cho anh.

And when they do, my friends on the bench will take no pity on you.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi lấy làm tiếc cho cái chết của người phụ nữ này.

I mourn this woman’s death.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi rất lấy làm tiếc khi nghe vậy.

I’m very sorry to hear that.

OpenSubtitles2018. v3

Rất lấy làm tiếc.

To my great regret.

OpenSubtitles2018. v3

Rate this post

Bài viết liên quan

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận